Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Ko¶ciuszki w Lubiczu


 

 


Ostatnia aktualizacja: 13.07.2014r.


KOMUNIKATY
więcej>>

* LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ GIMNAZJUM NR 1 W LUBICZU NA ROK 2014/2015

* LISTA UCZNIÓW SPOZA OBWODU PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR 1 W LUBICZU NA ROK 2014/2015

* LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
Z INNOWACJˇ PEDAGOGICZNˇ GIMNAZJUM NR 1 W LUBICZU NA ROK 2014/2015

* LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ
GIMNAZJUM NR 1 W LUBICZU NA ROK 2014/2015

*Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015

* Lista dzieci przyjętych do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkol. 2014/2015

* Lista przyjętych dzieci spoza obwodu szkoły do oddziału ogólnodostępnego klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

* Lista dzieci przyjętych do oddziału integracyjnego klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkol. 2014/2015

* LISTA UCZNIÓW DO IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
O PROFILU SPORTOWYM.

* Informujemy, że w dniach od 30 czerwca do 17 sierpnia 2014r.
spotkania indywidualne z dyrektorem szkoły mog± być umawiane pod numerem telefonu (56)6785200


AKTUALNO¦CI I WYDARZENIA więcej>> 

 

Szkoła przyjazna wszystkim, również sze¶ciolatkom
- prezentacja

            

ROK SZKOLNY 2013/2014
KalendariumPlan lekcji SPPlan lekcji Gim.Plan dowozu
Plan n-li SPPlan n-li GimZajęcia dodat. SPZajęcia dodat. Gim

 
 
 

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Ko¶ściuszki
87-162 Lubicz
tel. +48 566785200; fax +48 566742441
e-mail zs1lubicz@wp.pl

------------------------------