Nasz Patron

Misją naszej Szkoły jest kształtowanie młodych ludzi jako tych, którzy chętnie zdobywają wszechstronną wiedzę, są patriotami ceniącymi bogactwo swej historii i kultury, a przede wszystkim należą do ludzi kierujących się w życiu szlachetnymi  zasadami.

Kilka słów o Tadeuszu Kościuszce...

Tadeusz Kościuszko (1746-1817) - generał polski i amerykański, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w powstaniu w 1794 roku. Ukończył Szkołę Rycerską w Warszawie, studiował także jako królewski stypendysta w Paryżu. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, za swoje zasługi został mianowany generałem wojsk amerykańskich.


 W 1789 król Stanisław August Poniatowski nominował Kościuszkę na generała wojska konnego. W 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej w bitwach pod Zieleńcami i pod Dubienką Kościuszko zaprezentował swój talent wojskowy jako błyskotliwy wódz i strateg wojenny. Został odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Virtuti Militari (1792).
 Po przystąpieniu króla Stanisława Augusta do Targowicy Kościuszko podał się do dymisji i udał się na emigrację. Wyjechał do Lipska, następnie udał się w podróż do Francji i Włoch.


24 marca 1794 w Krakowie wybuchło powstanie (zwane kościuszkowskim), a generał objął władzę jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Rozbicie wojsk rosyjskich pod Racławicami należy do największych sukcesów insurekcji kościuszkowskiej. Na wieść o tym zwycięstwie wybuchło także powstanie w Warszawie pod wodzą Jana Kilińskiego, a kilka dni późnej na Litwie. Jednak powstanie kościuszkowskie nie miało szans na sukces. Kościuszko został ranny w  bitwie pod Maciejowicami, a następnie uwięziony w twierdzy w Petersburgu.
Tadeusz Kościuszko zmarł w Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swego życia. Bohatera narodowego pochowano na Wawelu. W latach 1820 - 1823 na jego cześć usypano w Krakowie Kopiec Kościuszki. Temu wspaniałemu polskiemu patriocie zostały zadedykowane liczne pomniki i posągi w Polsce oraz w USA. Niezliczona ilość obiektów geograficznych, miast, hrabstw, ulic, szkół, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji nosi imię Tadeusza Kościuszki.